Savaitės temos nuo 2021-01-25

2021-01-25–2021-01-29 – Projekto „Gamtos takeliu“ V etapo realizavimas: Tema „Vanduo. Pažinimo, tyrinėjimų ir atradimų savaitė.“  – mokomoji medžiaga

Savaitės tema: „Vanduo. Pažinimo, tyrinėjimo ir atradimų savaitė.“

Savaitės tema skirta 1,5–3 metų vaikams:

Tema: „Vanduo. Pažinimo, tyrinėjimo ir atradimų savaitė.“ (lietuvių kalba)

Tema: „Vanduo. Pažinimo, tyrinėjimų ir atradimų savaitė.“ (rusų kalba)

Savaitės tema skirta 3–5 metų vaikams:

Tema: „Vanduo. Pažinimo, tyrinėjimo ir atradimų savaitė.“

Savaitės tema skirta 5–7 metų vaikams:

Tema: „Vanduo. Pažinimo, tyrinėjimo ir atradimų savaitė.“