Švietimo pagalbos specialistai

 

Pareigos

Kontaktinė informacija (vardas, pavardė, kontaktai)

Darbo vieta ir laikas

Logopedė

Ana Surdokienė,

+37067281098,

anai.surdokienei@gmail.com

Logopedo kab.,

Pirm. – 9.00–12.00

Antr. – 8.00–13.33

Treč. – 8.00–13.33             

Ketv. – 8.00–13.33

Penkt. – 9.00–12.00

Socialinis pedagogas

Olga Žukovska,

+37060326992,

oliai.j@gmail.com

Sensorinis kab.,

Antr. – 8.00–16.00

Ketv. – 8.00–16.00

Penkt. – 8.00–16.00

12.00–12.30 – pietų pertrauka

Specialusis pedagogas

Vykdoma darbuotojo paieška: https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Authentication/Logon.aspx?branch=js&pageId=f2e59cdf-792f-4643-88d3-ad4c990c5901

Psichologas

Vykdoma darbuotojo paieška: https://portal.uzt.lt/LDBPortal/Authentication/Logon.aspx?branch=js&pageId=f2e59cdf-792f-4643-88d3-ad4c990c5901