Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“

Nuo 2020 m. siekiant  didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį, ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį raštingumą, kilnų elgesį ir skatinti įstaigos pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą su  Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus, dalyvaujama RIUKKPA projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Kiekvienais metais projektas vykdomas III etapais. Pirmojo etapo metu vykdomos nuotolinės pamokėlės, dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Antrojo etapo metu organizuojamas festivalis. Festivalyje įstaigoje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Trečiojo etapo metu organizuojamas festivalis respublikos mastu. Festivalyje dalyvauja įstaigos komanda.

Diplomas Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ dalyvei

Padėka už Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mąžųjų žaidynės 2022“ veiklų organizavimą

Diplomas Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidinės 2022“ respublikinio festivalio dalyvei

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“ nuostatai