Savaitės temos nuo 2021-04-12

2021-04-12–2021-04-16 – Projekto „Gamtos takeliu“ VIII etapo realizavimas: Tema „Žemės, Saulės ir Vandens draugystė. Augalai“ – mokomoji medžiaga

Savaitės tema: „Žemės, Saulės ir Vandens draugystė. Augalai“

Savaitės tema skirta 2–3 metų vaikams:

Tema: „Žemės, Saulės ir Vandens draugystė. Augalai“

„Kuo ypatinga Lietuvos gamta“

Lietuvos medžiai

Savaitės tema skirta 3–5 metų vaikams:

Tema: „Žemės, Saulės ir Vandens draugystė. Augalai“

Augalai

Medžiai

Pavasarį žydintys augalai

Savaitės tema skirta 5–7 metų vaikams:

Tema: „Žemės, Saulės ir Vandens draugystė. Augalai“

UŽDUOTYS (Lietuvių kalba)

UŽDUOTYS (Matematika)

Skaitymas skiemenimis

Trumpos sport. pertraukėlės atsipalaidavimui