Metodinė-praktinė konferencija „Įtraukusis ugdymas“

Kovo 27 d. Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė” organizavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Įtraukusis ugdymas. Užsieniečių vaikų integracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą. Jos sėkmė ir trukdžiai”. Konferencijos tikslas – dalintis gerąja patirtimi ir įžvalgomis apie iš užsienio atvykusių vaikų sėkmingą integraciją, įgalinimą ir įtrauktį sprendžiant kasdienybėje kylančius iššūkius ir problemas. Dėkojame prisijungusioms įstaigoms, kurios atvyko palaikyti mūsų darželio iniciatyvą organizuojant konferenciją. Dalyvavo: Vilniaus lopšeliai-darželiai „Nykštukas”, „Šilelis”, „Rūta”, ‚Žirniukas”, „Zylutė”, darželiai-mokyklos „Svaja”, „Lokiukas”. Konferencijoje buvo pristatyti žodiniai ir stendiniai pranešimai. Dalintasi gerąja patirtimi, kaip užtikrinti sklandesnę, greitesnę ir kokybiškesnę migracijos patirties turinčių vaikų integraciją. Pasidalinta pagalbos vaikui metodikomis, naudojamais metodais ir būdais, įrankiais, veiklomis, kurių siekis – visavertis kiekvieno vaiko dalyvavimas ugdymo procese, atsižvelgiant į jo poreikius ir galimybes, kalbą ir kultūrą. Kiekvienas konferencijoje perskaitytas pranešimas buvo įdomus, turiningas, vaizdingas, paremtas gerąja darbo patirtimi.

Viliamės, kad visą konferencijos informaciją mokytojos ateityje pasinaudos, ugdydami ir socializuodami iš užsienio atvykusius vaikus.