Naratyvinis žaidimas ir mokymasis (NEPL)

Naratyvinis žaidimas

2019 m. Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ pedagogų komanda sėkmingai praėjo atranka ir tapo Vilniaus savivaldybės finansuojamo projekto „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“ dalyve.  Projekto metu pedagogai susipažino su naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodo teoriniais principais, įgijo naujų kompetencijų, reikalingų NEPL metodo taikymui ikimokyklinio ugdymo įstaigoje bei kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Žaidimo tyrimų laboratorijos mokslininkėmis į ugdymo procesą integravo Naratyvinio žaidimo metodą. Nuo 2020 m. Naratyvinis žaidimas taikomas kaip vienas iš pagrindinių ugdymo metodų.

Naratyvinis žaidimas – tai vaizduote paremtas vaikų grupės vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kuria bendrą siužetą. Išplėtotos naratyvinio žaidimo formos padeda vaikui formuotis labai svarbius gebėjimus: kūrybiškumą, motyvaciją, valią ir savireguliaciją, kito žmogaus pozicijos supratimą. Pastebėta, kad kartą per savaitę pedagogams su vaikais patiriant Naratyvinio žaidimo nuotykį, vaikai patys ima dažniau kurti savus žaidimus, žaidimai tampa sudėtingesni, į juos įtraukiama daugiau fantazijos ir vaizduotės, vaikai sėkmingiau sprendžia konfliktus, ugdosi socialinius gebėjimus, kurie tokie svarbūs šiandienos pasaulyje.

Naratyvinis žaidimas kaip metodas buvo sukurtas mokslininkų Mildos Brėdikytės ir Pentti Hakkarainen, plačiau apie tai galite sužinoti Žaidimo tyrimų laboratorijos puslapyje http://zaidimolaboratorija.leu.lt/lt/skaitiniai-8.html