Naratyvinis žaidimas ir mokymasis (NEPL)

Mieli tėveliai,

Mūsų  ugdymo įstaigoje š. m. spalio–gruodžio mėn. vyksta Vilniaus savivaldybės finansuojamas projektas „Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“. Šio projekto metu „Žiniukų“, „Perliukų“, „Spinduliukų“ grupėse  taikomas Naratyvinio žaidimo ir mokymos(si) metodas: vyks pedagogų mokymai ir naratyvinio žaidimo įgyvendinimas darželio grupėse. Kartu su mūsų įstaigos pedagogais projektą vykdys VDU Švietimo akademijos mokslininkės (Dr. Milda Brėdikytė, Dr. Monika Skerytė-Kazlauskienė, Dr. Agnė Brandišauskienė) ir l/d „Gintarėlis“ pedagogės, jau keletą metų savo darbe sėkmingai taikančios naratyvinį žaidimą.

Naratyvinis žaidimas – tai vaizduote paremtas vaikų grupės vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kuria bendrą siužetą. Išplėtotos naratyvinio žaidimo formos padeda vaikui formuotis labai svarbius gebėjimus: kūrybiškumą, motyvaciją, valią ir savireguliaciją, kito žmogaus pozicijos supratimą. Pastebėta, kad kartą per savaitę pedagogams su vaikais patiriant Naratyvinio žaidimo nuotykį, vaikai patys ima dažniau kurti savus žaidimus, žaidimai tampa sudėtingesni, į juos įtraukiama daugiau fantazijos ir vaizduotės, vaikai sėkmingiau sprendžia konfliktus, ugdosi socialinius gebėjimus, kurie tokie svarbūs šiandienos pasaulyje.

Naratyvinis žaidimas kaip metodas buvo sukurtas mokslininkų Mildos Brėdikytės ir Pentti Hakkarainen, plačiau apie tai galite sužinoti Žaidimo tyrimų laboratorijos puslapyje http://zaidimolaboratorija.leu.lt/lt/skaitiniai-8.html