Tėvelių dėmesiui

GERBIAMIEJI TĖVELIAI ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠIĄ DIENĄ GAUTĄ INFORMACIJĄ Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, šiandien visose 4-iose Vilniaus OKT (oro kokybės tyrimo) stotyse (Žirmūnų, Senamiesčio, Lazdynų ir Savanorių pr.) vidutinė paros kietųjų dalelių (KD10) koncentracija viršijo ribinę vertę. Stebimas aukštas oro užterštumo kietosiomis dalelėmis lygis. Esant nepalankioms oro kokybės sąlygoms, rekomenduojame …