Savaitės temos nuo 2021-03-01

2021-03-01–2021-03-05 – Projekto „Gamtos takeliu“ VII etapo realizavimas: Tema „Paukščių sugrįžimas“ – mokomoji medžiaga

Savaitės tema: „Paukščių sugrįžimas“

Savaitės tema skirta 2–3 metų vaikams:

Tema „Paukščių sugrįžimas“

Savaitės tema skirta 3–5 metų vaikams:

Tema „Paukščių sugrįžimas“

Savaitės tema skirta 5–7 metų vaikams:

Tema „Paukščių sugrįžimas“ (pirmadienis)

Tema „Paukščių sugrįžimas“ (antradienis)

Tema „Paukščių sugrįžimas“ (trečiadienis)

Tema „Paukščių sugrįžimas“ (ketvirtadienis)

Tema „Paukščių sugrįžimas“ (penktadienis)