Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų metodinio būrelio „Vaivorykštė“ susirinkimas

2024 m. gegužės 30 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žemuogėlė“ vyko Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo istaigų vadovų metodinio būrelio „Vaivorykštė“ susirinkimas, kurio metu buvo aptarti įstaigų aktualūs klausimai, dalintąsi gerąja patirtimi. Tai buvo gera proga pabendrauti, išklausyti kolegų patirtį, keistis idėjomis.

Dėl sistemoje svietimas.vilnius.lt atliktų atnaujinimų

Gerbiamieji tėveliai, informuojame apie svietimas.vilnius.lt atliktus atnaujinimus: Nuo šiol tėvai (globėjai) sistemoje vienoje vietoje gali matyti savo vaikų, lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, mokėjimus; savo vaikų, lankančių neformalaus ugdymo įstaigas (būrelius) mokėjimus; valdyti sutikimus dėl kvitų (sąskaitų) gavimo el. paštu. Prisijungus prie sistemos, viršuje, dešinėje pusėje reikia paspausti ant savo …