1,2 proc. paramos skyrimas

GERBIAMIEJI TĖVELIAI, ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS NARIAI BEI LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ RĖMĖJAI Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie skyrė 1,2% savo pajamų mokesčio paramą mūsų darželiui. Skirdami paramos lėšas Jūs prisidedate prie ugdymo įstaigos vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Tikimės, kad ir šiais metais mus paremsite! Įstaigos iki 1,2% paramos fondo lėšų panaudojimą  pristatome Jums kasmet …

Mielieji tėveliai,

Šv. Velykų proga norėtume palinkėti daug laimės, kurios nuolat visiems trūksta, džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug, ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga. Prieš Velykas visi pasipuošia tradicinėmis šios šventės dekoracijomis, mes irgi norime išsiskirti ir pavasarį pasitikti, dalindamiesi vaikų, jų tėvelių ir pedagogų kūrybinių darbų parodos „Velykų medis” nuoširdžių …