Vaikų sveikatos priežiūra

Informuojame, kad nepaisant šiuo metu šalyje paskelbto antro karantino, pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos vaikams teikiamos tiek tiesioginio kontakto, tiek nuotoliniu būdu.

Primename, kad jeigu Jūsų vaiko/-ų sveikatos pažymėjimo galiojimas baigėsi, reikėtų pakartotinai patikrinti vaiko sveikata.

INFORMACIJA DĖL MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu ugdytinis serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą ugdymo įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie ugdymo įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas