Himnas

Žemuogėlės
Muzika S. Stankūno
Žodžiai S. Baleišienės

Prie berželių štai sužėlę

Sirpsta, šypsos žemuogėlės,

Jas žemelė valgydino,

O saulutė padabino.

Pasakų jos vėjo klausės,

O lietutis veidą prausė.

Skruzdės jų kasas šukavo,

Kepuraitės raudonavo.

Jas vaikučiai rinko, valgė,

Į šalis net nesižvalgė.

Grįžo jie namo lyg lėlės:

Ant skruostelių žemuogėlės.