Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Nuo 2018 metų Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“.

Pažymėjimas

„Zipio draugai“ – tai tarptautinė programa, kurios tikslas – padėti vaikams išmokti lengviau įveikti kasdieninius sunkumus (atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius). „Zipio draugų“ valandėlės vyksta kartą per savaitę. Šias valandėles veda specialus seminarus prieš tai lankę pedagogas. Per valandėles vaikai klausosi pasakojimų, atsakinėja į pedagogo klausimus, piešia, žaidžia, vaidina.

Taip jie pamažu išmoksta geriau pažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos, susidraugauti ir saugoti draugystę, spręsti konfliktus ir įvairias problemas, prašyti pagalbos ir padėti kitiems, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis.

Viena iš pagrindinių „Zipio draugų“ principų – vaikas turi išmokti pats rasti tinkamus sprendimus. Tik tada, kai vaikui leidžiama pačiam ieškoti tinkamų išeičių, jis tampa savarankiškesnis ir laikui bėgant jau sugeba reikiamą sprendimą rasti ir tada, kai greta nėra galinčio padėti suaugusiojo.

Daugiau apie programą „Zipio draugai“