Programa „Kimochis“

Mieli tėveliai,

Nuo 2019 m. Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ prisijungė prie Kimochis šeimos.  Kimochis – integruojama socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa, pritaikyta darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Su Kimochis programa turėsime galimybę padėti vaikui įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad jis galėtų suprasti bei valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, kurti tvirtus santykius, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas. Šie įgūdžiai būtini siekiant gerų mokymosi rezultatų mokykloje, kuriant pozityvius tarpusavio santykius bei lavinant emocinį intelektą. Puikūs bendravimo įgūdžiai yra socialinių – emocinių kompetencijų pagrindas. Jausmai veikia elgesį. Mes tikime, kad kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis, malonus ir drąsus, kad padėtų sau emociškai sudėtingose situacijose.

Visi vaikai yra individualūs. Vaikams turintiems sunkumų lavinti socialines – emocines kompetencijas padeda individualiai pritaikytos instrukcijos bei pagalba. Būtina sąlyga socialiniam – emociniam vystymuisi yra visus įtraukiantis ugdymas (įtraukiant visus vaikus nekreipiant dėmesio į jų skirtumus).

Socialinis-emocinis mokymasis trunka visą dieną ir gali vykti tiek specialių pamokų, tiek betarpiškų bendravimo situacijų metu.  Kimochis pamokos vedamos du kartus per savaitę. Pamokos sudarytos remiantis moksline medžiaga bei tyrimais.

Daugiau galite sužinoti: https://www.kimochis.com/