Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“

Nuo 2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ dalyvauja

projekte NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0103 „JAUSK, ATPAŽINK, IŠREIŠK“, pagal priemonę IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS (9 PRIORITETAS. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS).

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“