Dėl mokesčio už maitinimą pasikeitimo

Gerbiamieji Tėveliai,

informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimu  (suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ccc6d01b8b11eaa4a5fa76770768ee/EThnKyKXVV?jfwid=qt54c8ycl

ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ 2022 gegužės 9 d. Nr.30-1322/22, kuriais nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: 

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur (dabar 2,20 Eur); 

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur (dabar 2,50 Eur);

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur), pavakariams – 1,16 Eur (dabar 0,53 Eur).