Dėl mokesčio už maitinimą pasikeitimo

Gerbiamieji Tėveliai, informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimu  (suvestinė redakcija …

1,2 proc. paramos skyrimas

GERBIAMIEJI TĖVELIAI, ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS NARIAI BEI LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ RĖMĖJAI Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie skyrė 1,2% savo pajamų mokesčio paramą mūsų darželiui. Skirdami paramos lėšas Jūs prisidedate prie ugdymo įstaigos vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Tikimės, kad ir šiais metais mus paremsite! Įstaigos iki 1,2% paramos fondo lėšų panaudojimą  pristatome Jums kasmet …

„Su gimimo diena, Žemuogėle”

Sveikinu visą bendruomenę 50 gimtadienio proga!!! Linkiu draugiškumo, meilės, laimės, sveikatos ir visko kas gražu! Labai ačiū visiems už aktyvų dalyvavimą šventinėje akcijoje „Pasveikinkim vieni kitus”. Nuoširdžiai dėkoju už kiekvieną sveikinimą! Širdingai ačiū už  neįtikėtinus ir šiltus linkėjimus, komplimentus, už visus malonius  žodžius.  Jūsų sveikinimai, dėmesys yra neįkainojama  dovana. Labai …