1,2 proc. parama

GERBIAMIEJI TĖVELIAI, ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS NARIAI BEI LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ RĖMĖJAI

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie skyrė 1,2% savo pajamų mokesčio paramą mūsų darželiui. Skirdami paramos lėšas Jūs prisidedate prie ugdymo įstaigos vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Tikimės, kad ir šiais metais mus paremsite!

Įstaigos iki 1,2% paramos fondo lėšų panaudojimą  pristatome Jums kasmet iki einamųjų metų lapkričio mėnesio.

Nuo 2022 m. GPM dalies skyrimo prašymą bus galima pateikti tik per EDS sistemą.

Daugiau informacijos apie GPM skyrimą paramai galima rasti VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt > Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu > Paramos skyrimas arba paskambinus bendruoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 (arba +370 5 260 5060) bei papildomais numeriais, kurie skelbiami VMI internetinėje svetainėje.

Mūsų rekvizitai:

Vilniaus  lopšelis-darželis „Žemuogėlė“

Įstaigos kodas: 290011190

Adresas: Architektų g. 108, LT-04223 Vilnius

Tel.: (8 5)  244 7450

Banko sąskaita: LT727044060004051656

SEB bankas

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;

2 laukelyje – Jūsų telefono numeris (nebūtina)

3V laukelyje – Jūsų vardas;

3P laukelyje – Jūsų pavardė;

4 laukelyje – Jūsų adresas;

5 laukelyje – rašyti 2021;

6S laukelyje – žymėti ženklu „X“;

E1 laukelyje – rašyti 2;

E2 laukelyje – rašyti  290011190

E4 laukelyje – rašyti 1,2 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį įstaigai;

E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 2022 metus, rašykite 2022, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.

Įstaigos rėmėjų iki 2 proc. pajamų mokesčio finansinė ataskaita 2016-11-01 – 2017-10-31

Įstaigos rėmėjų iki 2 proc. pajamų mokesčio finansinė ataskaita 2017-11-01 – 2018-10-12

Įstaigos rėmėjų iki 2 proc. pajamų mokesčio finansinė ataskaita 2019-01-01 – 2019-12-12

Įstaigos rėmėjų iki 2 proc. pajamų mokesčio finansinė ataskaita 2019-11-01–2020-11-01

Įstaigos rėmėjų iki 2 proc. pajamų mokesčio finansinė ataskaita 2020-11-01–2021-11-01