Dėl ugdymo proceso atnaujinimo

Savivaldybė informuoja:

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.
Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų,
kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi
namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti
pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų
atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos
užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos
principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų
kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose
nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra
organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti
vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms.
Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar
vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?
Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų:
patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie
praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat
dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė,
matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia
karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra
matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali
būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo
atvykimo į įstaigą.

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?
Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys
vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų:
dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje
pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar
čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

Dėl termometrų ir kitų priemonių.
Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje –
termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės,
vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) –
pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų
priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai
draudžiamos.

Dėl mokesčio.
Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d.
mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai,
nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą
nemoka.

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:
·       Yra būtinybė prižiūrėti vaiką, ugdomą pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, arba pagal specialiojo
ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia iki 21 metų.
·       Vaikas serga lėtinėmis ligomis. Sunkių lėtinių ligų sąrašą
galima rasti
čia<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/37aee1e16ce511eaa38ed97835ec4df6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e5070022-7230-4681-8785-0f22c5cc1ec9>.
·       Vaikas gyvena su asmenimis, priklausančiais rizikos grupėms,
kuriuos reikia saugoti: tai yra, vyresniais nei 60 metų ar sergančiais
sunkiomis lėtinėmis ligomis. Sunkių lėtinių ligų sąrašą galima rasti
čia<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/37aee1e16ce511eaa38ed97835ec4df6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e5070022-7230-4681-8785-0f22c5cc1ec9>.

Linkime sklandaus darbo!

Maloniai, vicemerė Edita Tamošiūniatė