Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“

Nuo 2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ dalyvauja

projekte NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0103 „JAUSK, ATPAŽINK, IŠREIŠK“, pagal priemonę IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS (9 PRIORITETAS. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS).

Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“