SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS

Nuo šiandien Vilniuje skelbiama gripo epidemija.

            Primename, kad negalima priimti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikų, kuriems pasireiškia gripo simptomai (karščiuoja, skundžiasi skausmu), ugdymo įstaigų administracija gali pati priimti sprendimą laikinai nutraukti ugdymą atskirose grupėse.

Svarbu apriboti masinius renginius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, sugriežtinti privalomą patalpų vėdinimą, valymą, užtikrinti asmens higienos reikalavimų laikymąsi, atidžiai stebėti ir žymėti neatvykusius dėl ligos.

Taip pat primename, kad vadovaujantis  2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2070 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-1121 redakcija) patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu, mokestis už ugdymą ir maitinimą nemokamas:

 – 8 punktas  „<…> (dėl įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų, suderinus su steigėju ir įforminus vadovo įsakymu“ (už ugdymą);

– 11.2.10 punktas  „ įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui ir kilus epidemijai“ (už maitinimą).

Pažymime, kad ikimokyklinio ugdymo įstaiga privalo pateikti BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus įsakymą dėl grupės uždarymo epidemijos (gripo) metu bei laiko apskaitos žiniaraštyje žymėti sutartinę raidę ,,D“. Tik tokiu atveju vaikams nebus skaičiuojamas mokestis už darželį.

Jeigu įstaiga nepateikia įsakymo, tačiau vaikai nelanko, nes serga, mokestis yra skaičiuojamas įprasta tvarka.

Pranešame, jog nuo šiandien Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigos pailgina darbo laiką, kad visiems besikreipiantiems būtų suteikta pirminė pagalba bei paskirtas reikalingas gydymas.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

 

Pagarbiai

Kristina Cibulskytė

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja

Konstitucijos pr. 3–1002 kab.

LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2335

El. paštas kristina.cibulskyte@vilnius.lt

www.vilnius.lt

Gripo epidemija skelbiama tada, kai gripo atvejų būna 30 proc. ir daugiau.

Šiai dienai įstaigos vaikų lankomumas sudaro 65 proc. (tai bendras susirgimų rodiklis).

Mūsų įstaiga tęsia savo veiklą ir  nutraukti ugdymo procesą  neplanuoja.

                                                                                                                                                    Direktorė

Plakatai, lankstinukai:

Trys būdai padedantys kovoti su gripu.

Nepasiduokite gripui.

Gripas ar peršalimas?

Uždenk savo kosulį.