Informacija tėvams

GERBIAMIEJI TĖVELIAI,

ARTĖJANT ŠILTAM SEZONUI,

VAIKAI DAUGIAU LAIKO PRALEIS LAUKO TERITORIJOJE.

PRIMENAME, KAD

Vadovaujantis Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ :

1.Vidaus darbo tvarkos taisyklių V sk. 24 p. Transporto judėjimas įstaigos teritorijoje draudžiamas“;

2. LR Higienos normos HN 75:2010 III sk. 6 p. „Ikimokyklinio ugdymo mokykloje turi būti sudarytos saugios ugdymo sąlygos“;

3. 2015-08-31 d. Įstaigos tarybos posėdžio protokolu Nr. LT – 01

 

  1. įvažiuoti į teritoriją pro centrinius vartus gali tik spec. bei aptarnaujantis transportas ne tik rytais bet ir vakarais.
  2. įstaigos centriniai vartai neuždaromi:

          – tėvų susirinkimų metu

         – vaikų švenčių metu

         – nuo 16 val. tais atvejais, kai vaikai nebūna lauke.

Apgailestaujame dėl kylančių nepatogumų, tačiau taip elgiantis siekiama vaikų saugumo. 

 Administracija